Välkommen till Kajan Friskola

Vi bedriver skolverksamhet företrädesvis för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom autism, ADHD, tvångssyndrom OCD och Tourettes syndrom. Kajan Friskola erbjuder grundskola, grundsärskola, träningsskola och gymnasiesärskola. Undervisningen vilar på en beteendeterapeutisk grund enligt tillämpad beteendeanalys (TBA). All inlärning genomsyras av en positiv grundsyn där vi förstärker elevernas starka sidor och positiva förmågor. Alla elever ska känna att de lyckas och är duktiga.

 

 

 Skapande skola-projekt

Under vårterminen 2015 sökte Kajan bidrag från Kulturrådet för att starta ett Skapande skola-projekt. Målet är att kunna erbjuda eleverna på Kajan en mängd workshops och lektioner i drama, där grundarna till Bananteatern leder arbetet med eleverna. Skapande skola-projektet är ett steg i att skolan ska utveckla en estetisk profil, där syftet är att eleverna ska få möjlighet till mer estetisk verksamhet. Det estetiska uttryckssättet ska dels vara integrerat i övriga skolämnen i högre grad, dels ska ytterligare möjligheter finnas för de elever som visar intresse. T.ex. finns planer på att starta en skolkör, arbeta med filmredigeringsprojekt mm. Skapande skola projektet pågår under läsåret 2015/2016. 

Klicka här om du vill läsa mer om Kulturrådets Skapande skola. Om du har några frågor angående estetisk profil, vänligen vänd dig till rektor Ulrika Daniels eller bitr.rektor Anette Bjuhr. 

 

En film om mobbning

Här är en liten film om mobbning som vi rekommenderar att alla tittar på.

Klicka här för att komma till filmen.

 

Kajan friskola i sociala medier


Du har väl inte missat att Kajan friskola finns på facebook?


På vår facebook sida kan du bland annat se vilka aktiviteter och utflykter som vi ägnar oss åt för stunden samt andra roliga och lärorika projekt som elever och personal är engagerade i.


Följ oss här! 

Filmklipp från UR's programserie "Liv med autism"

 

År 2013 sände UR:s en programserie kallad Liv med autism. 

I åtta halvtimmeslånga program möter vi barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd och deras familjer. 

 

Nedan kan ni se ett utdrag ur serien från avsnittet "Hur ska vi lära oss förstå Kalle" som handlar om Kalles autism, hans familj och om Kajan. För att se hela avsnittet klicka här.


 

 

 

 

Barnombudsmannen


Barnombudsmannen i Uppsala arbetar med att förverkliga FN:s barnkonvention. Om barn, unga eller vuxna behöver hjälp finns det på vår hemsida www.boiu.se samlat länkar till olika ställen i Uppsala som man kan vända sig till.