Förberedelseklass

I Kajan Friskolas förberedelseklass (FBK) tar vi emot nyanlända elever i åk 7-9. Eleverna erbjuds språkintroduktion och undervisning i främst SV, MA, EN, SO, musik och idrott. Modersmålsundervisning och studiehandledning erbjuds också vid behov. Skoldagen innehåller ofta studiebesök och samhällsintegrerande utflykter eller praktiska övningar. Verksamheten har hög personaltäthet och därigenom möjlighet att dela in eleverna i mindre grupper utefter varierande kunskapsnivåer och behov. Verksamheten samarbetar med röda korset och RFSU. Eleverna har inom ramen för det förstärkta elevhälsoteamet utökad möjlighet att träffa kurator vid behov. 

I personalgruppen ingår lärare med mångårig erfarenhet samt flerspråkiga elevassistenter. 

Efter genomgången språkintroduktion fortsätter eleven sin skolgång i en reguljär klass på annan valfri skola i Uppsala.