Fritidsverksamhet

Kajan Friskola erbjuder fritidshem och fritidsklubb (korttidstillsyn enligt LSS för skolungdom över 12 år). Verksamheterna bedrivs året runt med undantag för helgdagar och fyra planeringsdagar per år.