Fritidshem

Fritidshemmet ingår i skolans organisation och samverkar mycket med skolan. Vi har nära samarbete och kontakt med hemmen genom kontaktböcker, mail och telefon. Vi strävar efter att erbjuda barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens intressen. Vi förenar en omsorg och pedagogik som stödjer barnens fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling.