SchoolSoft


Kajan Friskola har gått med i SchoolSoft för att underlätta informationsflödet mellan skolan, elever och vårdnadshavare.

Här hittar du information om det som händer på skolan, kommande aktiviteter, scheman och annat som berör ditt barn och dess skolgång.

Länk till inloggning i SchoolSoft hittar du här.

Länk till introduktionsfilmer och annan information i hur man använder SchoolSoft hittar du här.