Fritidsverksamhet

Kajan Friskola erbjuder fritidshem och fritidsklubb (korttidstillsyn enligt LSS för skolungdom över 12 år). Verksamheterna bedrivs året runt med undantag för helgdagar och fyra planeringsdagar per år.

Fritidshem

Fritidshemmet ingår i skolans organisation och samverkar mycket med skolan. Vi har nära samarbete och kontakt med hemmen genom kontaktböcker, mail och telefon. Vi strävar efter att erbjuda barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens intressen. Vi förenar en omsorg och pedagogik som stödjer barnens fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling.

Fritidsklubb LSS

Vi har nära samarbete och kontakt med hemmen genom kontaktböcker, mail och telefon. Genomförandeplan upprättas och följs upp med den enskilde och eller dennes företrädare. Vi strävar efter att erbjuda ungdomarna en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från ungdomarnas intressen. Vi förenar en omsorg och pedagogik som stödjer ungdomarnas fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling. Vi erbjuder ett brett utbud av aktiviteter där de får möjlighet att utveckla sina intressen efter sin egen förmåga.