Elevhälsoteamet på Kajan friskola består av följande professioner:

Nicklas Svensk
Rektor
073–522 74 30
nicklas.svensk@kajanfriskola.se

Tereze Jalstrand
tereze.jalstrand@attundahalsan.se

Margareta Twarda (kontaktas via Tereze Jalstrand)
Skolläkare

Maja Ryss
Specialpedagog
maja.ryss@kajanfriskola.se

Samira Vihreäranta
Skolkurator
073–234 60 95
samira.vilhrearanta@kajanfriskola.se

Elevhälsoplanen hittar du här