Välkommen till Kajan Friskola

Kajan Friskola riktar sig till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom autism, ADHD, tvångssyndrom OCD och Tourettes syndrom.

Kajan Friskola bedriver grundskola för elever med NPF, anpassad grundskola i ämnen och inom ämnesområden (tidigare träningsskola) och anpassad gymnasieskola. Undervisningen vilar på en beteendeterapeutisk grund enligt tillämpad beteendeanalys (TBA). All inlärning genomsyras av en positiv grundsyn där vi förstärker elevernas starka sidor och positiva förmågor.

Alla elever ska känna att de lyckas och är duktiga.