Kontakt

Post- och besöksadress

Kajan Friskola
Ulleråkersvägen 21
756 43 Uppsala
Telefon: 0732-34 60 95
E-post: info@kajanfriskola.se

Skolledning

Rektor Nicklas Svensk
Mobil: 0735-22 74 30
nicklas.svensk@kajanfriskola.se

Biträdande rektor Teresa Hiltunen
Mobil: 072 – 745 43 22
teresa.hiltunen@kajanfriskola.se

Skoladministratör Samira Vihreäranta
Mobil: 0732-34 60 95
samira.vihrearanta@kajanfriskola.se

Elevhälsa

Skolkurator Samira Vihreäranta
Mobil: 0732-34 60 95
samira.vihrearanta@kajanfriskola.se

Skolpsykolog

Skolsköterska Charlotta Wigenius
charlotta.wigenius@kajanfriskola.se

Skolläkare Louise Diös

Fritidsverksamheten

Frida Wesslert & Mirella Nyström
Tel: 076-336 99 68

Kontaktuppgifter till klasser

Albatrossen
Tel: 0723-70 59 81
Bofinken
Tel: 0723-70 59 99
Domherren
Tel: 0723-70 58 81
Gladan
Tel: 0723-70 59 76
Korpen
Tel: 0723-70 59 51
Lärkan
Tel: 0723-70 59 23
Svalan
Tel: 0723-70 58 52