Kontakt

Post- och besöksadress

Kajan Friskola
Ulleråkersvägen 42B
756 43 Uppsala
Telefon: 018-15 43 05, telefonsvarare
E-post: info@kajanfriskola.se

Skolledning

Rektor Martha Pettersson
Mobil: 0735-22 74 04
martha.pettersson@kajanfriskola.se

Tf biträdande rektor Teresa Hiltunen
Mobil: 0727-45 43 22
teresa.hiltunen@kajanfriskola.se

Skoladministratör Samira Vihreäranta
Tel: 018-15 43 05
Mobil: 0732-34 60 95
samira.vihrearanta@kajanfriskola.se

Elevhälsa

Skolkurator Samira Vihreäranta
Tel: 018-15 43 05
Mobil: 0732-34 60 95
samira.vihrearanta@kajanfriskola.se

Skolpsykolog

Skolsköterska Charlotta Wigenius
charlotta.wigenius@kajanfriskola.se

Skolläkare Louise Diös

Fritidsverksamheten

Regina Larsson
Tel: 0763-36 99 68

Är du intresserad av att jobba på Kajan?
Maila CV och brev till:
rekrytering@kajanfriskola.se

Kontaktuppgifter till klasser

Albatrossen
Tel: 0723-70 59 81
Bofinken
Tel: 0723-70 59 99
Domherren
Tel: 0723-70 58 81
Gladan
Tel: 0723-70 59 76
Korpen
Tel: 0723-70 59 51
Lärkan
Tel: 0723-70 59 23
Sparven
Tel: 0723-70 60 24
Svalan
Tel: 0723-70 58 52