Kontakt

Post- och besöksadress

Kajan Friskola
Ulleråkersvägen 42B
756 43 Uppsala
Telefon växel: 018-15 43 05, telefonsvarare
E-post: info@kajanfriskola.se

Skolledning

Rektor Ulrika Daniels
Tel: 018 – 15 35 31
Mobil: 0727-45 43 21
ulrika.daniels@kajanfriskola.se

Biträdande rektor Anette Bjuhr
Mobil: 0727-45 43 22
anette.bjuhr@kajanfriskola.se

Skoladministration

Mona Gransten Karlson, kl 8:00-12:00
mona.gransten.karlson@kajanfriskola.se
Tel: 018-15 43 05
Mobil: 0732-34 60 95

Elevhälsa

Daniel Hilmersson
Skolkurator
Tel: 0703- 10 50 19
daniel@funktionellmetodik.se

Örjan Swahn
Skolpsykolog
Tel: 0707-58 81 92
orjan.swahn@habiliteringsinsats.se

Charlotta Wigenius
Skolsköterska
charlotta.wigenius@kajanfriskola.se

Louise Diös
Skolläkare

Fritidsverksamheten

Regina Larsson
Tel: 0763-36 99 68

Är du intresserad av att jobba på Kajan?
Maila CV och brev till:
rekrytering@kajanfriskola.se

Kontaktuppgifter till klasser

Albatrossen
Tel: 0723-70 59 81
Bofinken
Tel: 0723-70 59 99
Domherren
Tel: 0723-70 58 81
Gladan
Tel: 0723-70 59 76
Korpen
Tel: 0723-70 59 51
Lärkan
Tel: 0723-70 59 23
Sparven
Tel: 0723-70 60 24
Svalan
Tel: 0723-70 58 52