29/10, första dagen på höstlovet, kommer fritids att stänga kl 13:00 pga att Ulleråkersområdet kommer att vara strömlöst kl 13:00-18:00.

 

https://www.facebook.com/kajanfriskola/