Fritidsklubb LSS

Vi har nära samarbete och kontakt med hemmen genom kontaktböcker, mail och telefon. Genomförandeplan upprättas och följs upp med den enskilde och eller dennes företrädare. Vi strävar efter att erbjuda ungdomarna en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från ungdomarnas intressen. Vi förenar en omsorg och pedagogik som stödjer ungdomarnas fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling. Vi erbjuder ett brett utbud av aktiviteter där de får möjlighet att utveckla sina intressen efter sin egen förmåga.