Anpassad gymnasieskola

Vi erbjuder elever undervisning inom det individuella programmet (IV). Detta innebär att en individuell studieplan upprättas för varje elev. Utvärdering sker tillsammans med elever och vårdnadshavare. Skriftligt omdöme upprättas årsvis tillsammans med ABLLS (the Assesement of Basic Language and Learning Skills) som är ett pedagogiskt skattningsverktyg för elever inom det individuella programmet.

Vi skapar motiverande inlärningssituationer med individuella förstärkare. Vi arbetar med skolundervisning individuellt eller i grupp. Stor vikt läggs vid social träning och samspel med andra. Eleverna förbereds för praktik i åk 4 som ofta sker i samarbete med studie- och yrkesvägledare.

De förbereds för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid samt ett fortsatt lärande.